Jen 3% týdně

Super ÚROKOVÁ SAZBA  ve výši 3 % za týden. To znamená PŘÍKLAD : z půjčených 1000,- u nás zaplatíte pouze 30,-kč týdně,za celý měsíc tedy 120,-kč. Což je téměř polovina než v jiných zastavárnách.

Čištění a drobné opravy zlatých a stříbrných šperků. Pokud bude vaše zastavené zlato potřebovat vyčistit, tak to bude u nás jako bonus ZDARMA.

Zástavní podmínky

  • Hodnota zastavené věci se určí dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. Zapůjčená částka je maximálně 50% z dohodnuté ceny zastavené věci.
  • Zástavní doba činí 4. týdny počínaje dnem zastavení. Úroková sazba ze zapůjčené částky, za 1. týden ... 3 %, 2. týden … 3 %, 3. týden … 3 %, 4. týden … 3 %, minimálně však 30,- Kč. Výše uvedená úroková sazba je platná i v případě prodloužení, neboť prodloužení zástavní smlouvy se rovná smlouvě nové.

Vyzvednutí a prodloužení zástav:

Po – Pá: 9 – 17 hod., So: 9 – 14 hod.

  • Věřitel se zavazuje vrátit zastavenou věc dlužníkovi nebo doručiteli zástavní smlouvy proti vrácení dlužné částky včetně smluveného úroku.
  • Zastavitel stvrzuje svým podpisem, že zastavená věc nepochází z trestné činnosti a souhlasí s tím, že po uplynutí sjednané lhůty této smlouvy, tj. den splatnosti, byla tato smlouva považována za smlouvu kupní s tím, že vlastnické právo k zastavené věci přešlo do vlastnictví zastavárny.
  • Zastavitel prohlašuje, že ke dni uzavření zástavní smlouvy je předmět zástavy způsobilý k užívání, ke kterému je určen. Současně prohlašuje, že za případné skryté vady nese zodpovědnost.
  • Zastavujeme a vykupujeme pouze osobám starším 18 let po předložení platného průkazu totožnosti (O. P. – Pas).